Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ῥώμη

Xml id: Roma
Име (Гр): Ῥώμη
Име (Ен): Rome
Име (Бг): Рим
Координати: 41.891775, 12.486137
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/423025
Въведен: authority