Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Roma
Име (Гр): Ῥώμη
Име (Ен): Rome
Име (Бг): Рим
Координати: 41.891775, 12.486137
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/423025
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_0013
Място на намиране: Балчик
Издател(и): Василий Латышев, Ернст Калинка, Георги Михаилов, Николай Шаранков
αι παρα τον ἀνέλαβεν πρὸς Θεόδωρον καὶ Ἐπι ἔδωκαν τοῖς ἰδίοις δαπανήμασιν...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за местни магистрати и жреци - в проза