Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места форма, Συρία

Xml id: Syria
Име (Гр): Συρία
Име (Ен): Syria
Име (Бг): Сирия
Координати: 37.5, 37.5
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/981550
Въведен: authority

Свързани документи

Номер : IGBulg_1517
Място на намиране: Черна гора
Издател(и): Георги Михаилов, Николай Шаранков
Ἀγαθῆι τύχηι. Ὑπὲρ νείκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος Μάρκου Ἀντω νίου Γορδιανοῦ καὶ...
Вид паметник: стела
Материал: варовик
Категория на надписа: каталог - религиозни сдружения