Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

База за статуя на Публий Вирдий Юлиан, издигната от филата Кендрисеида

Паметник AE.1382
Издател(и)
Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, на орхестрата на римския театър
Видян в
In situ в Античния театър, вграден в орхестрата, пред западния вход на сцената.
Произход
около Пловдив, на орхестрата на римския театър
Размери
вис. 125 см, шир. 82 см, деб. 62 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 3 - 4 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за местен магистрат - проза
Датиране
214 - 218 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
prosopography
Текст

[..].[---]
ων ((·))Πό((·))(πλιον) Οὐίρ[διον]
Ἰουλιανν πα[τέ]-
ρα δύο χε[ι]λιάρχων
5καὶ αὐτὸν ἀπὸ στρα-
τείας (vac.) φυλὴ Κεν-
δρεισηϊς, (vac.) ἐκδικοῦν-
τος (vac.) Αὐρ(ηλίου) ((·)) Ῥηβουκένθου,
ἐπιμελουμένου ((·)) Αὐρ(ηλίου) ((·)) Ἀπολ-
10λωνίδου Αἰλ(ίου) ((·)) Οὐάλεντος.
Εὐτυχῶς.

...---
ΩN · ΠO · Ο...[....]
IΟΥΛΙΑN.N..[..]
ΡΑΔYΟΧΕ[.]ΛΙAΡΧΩ.
5ΚΑIΑYΤONAΠOΣΤΡ.
ΤΕIΑΣ vacat ΦΥΛHΚΕN
ΔΡΕΙΣΗIΣ vacat EΚΔΙΚΟYN
ΤΟΣ vacat ΑYΡ · PΗΒΟΥΚENΘΟΥ
EΠΙMΕΛΟΥMENΟΥ · ΑYΡ · AΠΟ.
10ΛΩNIΔΟΥΑIΛ · ΟYAΛΕNΤΟΣ
ΕYΤΥΧΩΣ
Текст
Филата Кендрисеида издигна статуя на ... Публий Вирдий Юлиан, баща на двама трибуни и самият той служил във войската, когато юридически представител [на филата] беше Аврелий Ребукент, а [за издигането на статуята] отговаряше Аврелий Аполонид, син на Елий Валент. Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
< GAP >

quantity: 2
unit: character
< GAP >

reason: illegible
quantity: 1
unit: character
< GAP >

extent: unknown
unit: character
⤦ n: 2

tag: lb
ων

part: F
tag: w
Πόπλιον Οὐίρδιον Ἰουλιανὸν

nymRef: Πόπλιος Οὐίρδιος Ἰουλιανός
ref: Virdiuspater
tag: persName
Πόπλιον

nymRef: Πόπλιος
ref: Publius
type: praenomen
tag: name
Οὐίρδιον

ref: Virdius
nymRef: Οὐίρδιος
type: gentilicium
tag: name
Ο

tag: #text
ὐίρ

tag: unclear
διον

tag: supplied
⤦ n: 3

tag: lb
Ἰουλιανὸν

nymRef: Ἰουλιανός
ref: Iulianus
type: cognomen
tag: name
Ἰουλιαν

tag: #text

tag: unclear
ν

tag: #text
πατέ ρα

lemma: πατήρ
tag: w
πα

tag: unclear
τέ

tag: supplied
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
ρα

tag: #text
δύο

lemma: δύο
tag: w
χειλιάρχων

lemma: χιλίαρχος
tag: w
χε

tag: #text
ι

tag: supplied
λιάρχω

tag: #text
ν

tag: unclear
⤦ n: 5

tag: lb
καὶ

tag: w
αὐτὸν

tag: w
ἀπὸ

lemma: ἀπό
tag: w
στρα τείας

lemma: στρατεία
tag: w
στρ

tag: #text
α

tag: unclear
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
τείας

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
φυλὴ

lemma: φυλή
tag: w
Κεν δρεισηϊς

ref: Kendriseis
tag: placeName
Κεν

tag: #text
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
δρεισηϊς

tag: #text
,

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
ἐκδικοῦν τος

lemma: ἐκδικέω
tag: w
ἐκδικοῦν

tag: #text
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
τος

tag: #text

extent: unknown
unit: character
tag: space
Αὐρηλίου Ῥηβουκένθου

ref: Rebucenthus
nymRef: Αὐρήλιος Ρηβουκενθος
tag: persName
Αὐρηλίου

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name

type: dot
tag: g
Ῥηβουκένθου

ref: Rebucenthus
nymRef: Ρηβουκενθος
type: cognomen
tag: name
,

tag: #text
⤦ n: 9

tag: lb
ἐπιμελουμένου

lemma: ἐπιμελέομαι
tag: w

type: dot
tag: g
Αὐρηλίου Ἀπολ λωνίδου Αἰλίου Οὐάλεντος

nymRef: Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης Αἰλίου Οὐάλεντος
ref: AurApoll
tag: persName
Αὐρηλίου

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
type: gentilicium
tag: name

type: dot
tag: g
Ἀπολ λωνίδου

nymRef: Ἀπολλωνίδης
ref: Apollonides
type: cognomen
tag: name
Ἀπο

tag: #text
λ

tag: unclear
⤦ n: 10

break: no
tag: lb
λωνίδου

tag: #text
Αἰλίου

ref: Aelius
nymRef: Αἴλιος
type: gentilicium
tag: name

type: dot
tag: g
Οὐάλεντος

ref: Valens
nymRef: Οὐάλης
type: cognomen
tag: name
.

tag: #text
⤦ n: 11

tag: lb
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
1 πο;
5 τρ;
8 ου (ΚΕΝΘΟΥ);
9 με, με;
10 ων, ντ.
Апарат:
Текстът на надписа следва изданието на Шаранков.
1-2 За изгубеното начало на текста Шаранков предлага [Ἀγαθῆι τύχηι. | Τὸν ἀγωνοθέτην | τῶν πρώτων Πυθί]|ων или [... τῶν πρώτων Πυθί|ων Κενδρεισί]|ων.
2 Съкратеното име Πό(πλιον) е оградено с точки.
3 Началната буква Ι в Ἰουλιανόν е с по-голяма височина.
7 Диерезата в Κεν|δρεισηΐς е означена с две точки над йотата: ΣΗΪΣ.
8 Съкращението Αὐρ(ηλίου) е обозначено с вълнообразна линия над буквата ро и точка след него.
9 Съкратеното име Αὐρ(ηλίου) е оградено с точки.
10 След съкратеното име Αἰλ(ίου) е поставена точка.
Коментар
Библиография
Шаранков, Николай. Statue-bases with Honorific Inscriptions from Philippopolis. В: Archaeologia Bulgarica T. 9/2, 2005, стр. 55-71, T.. 62-63, Nr. 3, .