Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Думи Xml id, ταμιεύω

Дума: ταμιεύω
Форма: ταμιεύοντος
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Номер : Tlmn4_0003
Място на намиране: Хераклея Синтика
Издател(и): Николай Шаранков
Ἡ πόλις ἀγοωνοθετοῦντος ! Τιβερίου Κλαυδίου Βακχίου, πολιταρχούντων Μενάνδρου τοῦ Ἁρπάλου, Πύρρου τοῦ...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: строителен надпис