Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Условия за ползване


Програмния кот на системата е  достъпен за сваляне и се предоставя за свободно ползване под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives International Licence 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) .

Текстовото съдържание може да се използва без внасяне на промени в него с некомерсиални цели и задължително посочване на източика. 

Снимките на паметниците са със запазени права на съхраняващата ги институция или, при липса на такава, на техния автор. Те не могат да бъдат използвани за научни публикации, освен с изричното разрешение на държателя на правата.