Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Филтри БожестваСписък Божества

Резултати на страница : 20 / Страници: 2 / Намерени резултати : 32 / Текуща страница: 1


Име (Гр)
Име (Бг)
Вж. също
Свързани
ΑθυπαρηνοςАтипарскиZeus IGBulg_1927 (1 file/s)
ἉλιθέρσηςХалитерс IGBulg_0920 (1 file/s)
ἈπόλλωνАполон IGBulg_1928 IGBulg_1460 IGBulg_0920 IGBulg_5164 IGBulg_0917 IGBulg_0918 (6 file/s)
ἌρτεμιςАртемида IGBulg_0491 (1 file/s)
ἈσκληπιόςАсклепий IGBulg_5702 IGBulg_1449 IGBulg_1174 (3 file/s)
ΔερζαλαςДерзала IGBulg_0013 (1 file/s)
ΔημήτηρДеметра Tlmn2_0001 (1 file/s)
ΔιόνυσοςДионис IGBulg_1732 IGBulg_0013 (2 file/s)
ἙρμῆςХермес Tlmn4_0002 (1 file/s)
ΖγουλαμιηνοςЗгулам(ий)скиApollo IGBulg_1460 (1 file/s)
ΖεύςЗевс IGBulg_0473 IGBulg_1454 Tlmn3_0007 (3 file/s)
Ζυμζδρηνος, ΖυλμυσδριηνοςЗимздренскиAsclepius IGBulg_1174 (1 file/s)
ἭραХера IGBulg_1537 IGBulg_1454 (2 file/s)
ἩρακλῆςХеракъл IGBulg_1401bis (1 file/s)
ἭρωςХерос IGBulg_1519 (1 file/s)
θεοὶ βασιλικοίимператорски богове IGBulg_5778 Tlmn4_0001 (2 file/s)
Θεοὶ ΚαταχθόνιοιПодземните богове IGBulg_1776 (1 file/s)
Θεοὶ ΣαμοθρᾴκιοιСамотракийски боговеTheoi Megaloi IGBulg_0013 (1 file/s)
ἸησοῦςИисусChrist SIBulg_207 (1 file/s)
ΚάλχαςКалхант IGBulg_0920 (1 file/s)