Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Списък Съкращения

Резултати на страница : 20 / Страници: 2 / Намерени резултати : 37 / Текуща страница: 1


xml ид
Пълно
Свързани документи
**δηνάρια
IGBulg_1007 (1 file/s)
UnknownΝαζαρηνός
SIBulg_207 (1 file/s)
ΑΑπρώτης
IGBulg_1565 (1 file/s)
ἉδριάνἉδριάνιος
IGBulg_5407_new (1 file/s)
ΑἰλΑἰλίου
Αἰλίου
Αἴλιος
AE1382 IGBulg_5702 IGBulg_1519 (3 file/s)
ΑἴλιΑἴλιος
IGBulg_5702 (1 file/s)
ἀντιστρἀντιστρατήγου
IGBulg_1455 (1 file/s)
ΑὐρΑὐρηλίου
Αὐρήλιος
Αὐρηλίῳ
Αὐρηλία
AE1382 IGBulg_1556 IGBulg_1557 IGBulg_1515 AE1254 IGBulg_1927 IGBulg_5180 Tlmn2_0002 IGBulg_1565 IGBulg_1558 IGBulg_1517 AE1248 AE1247 IGBulg_1007 (14 file/s)
ββουλευτὴς
IGBulg_5778 Tlmn4_0001 (2 file/s)
βουλβουλευτής
IGBulg_1517 (1 file/s)
βφβενεφικιάριος
IGBulg_1517 (1 file/s)
ΓΓαίου
AE1251 IGBulg_1515 AE1248 AE1247 (4 file/s)
ἘκἘκνατίου
IGBulg_0917 (1 file/s)
εὐχαριστήριεὐχαριστήριον
IGBulg_1449 (1 file/s)
ΘΘεοῖς
IGBulg_1776 (1 file/s)
ΘῦΘεοῦ
SIBulg_207 (1 file/s)
ἸουἸουλίαν
IGBulg_1558 (1 file/s)
ἸουλἸουλίου
AE1251 AE1247 (2 file/s)
ἸούλἸούλιον
AE1247 (1 file/s)
ΚΚοΐντον
Κοΐντου
IGBulg_5407_new IGBulg_1455 (2 file/s)