Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед Споменати места Xml id, Kabyle

Xml id: Kabyle
Име (Гр): Καβύλη
Име (Ен): Cabyle
Име (Бг): Кабиле
Координати: 42.5393535, 26.481552
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216859
Въведен: authority
форми: Καβύλη