Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg
Xml id: Akornion
Име (Гр): Ἀκορνίων
Име (Ен): Akornion
Име (Бг): Акорнион
Тип име: Greek
Въведен: authority
Свързани имена: Ἀκορνίων Διονυσίου

Свързани документи

Номер : IGBulg_0013
Място на намиране: Балчик
Издател(и): Василий Латышев, Ернст Калинка, Георги Михаилов, Николай Шаранков
αι παρα τον ἀνέλαβεν πρὸς Θεόδωρον καὶ Ἐπι ἔδωκαν τοῖς ἰδίοις δαπανήμασιν...
Вид паметник: плоча
Материал: мрамор
Категория на надписа: почетен надпис за местни магистрати и жреци - в проза