Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἀσκληπιός

Xml ид: Asclepius
Име (Гр): Ἀσκληπιός
Име (Ен): Asclepius
Име (Бг): Асклепий
Вид: Greek
Въведен: authority