Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, ταῦτ’

Дума: οὗτος
Форма: ταῦτ’
Език: grc
Въведен: epidoc xml