Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, ὡς

Дума: ὡς
Форма: ὡς
Език: grc
Въведен: epidoc xml