Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, πατέρα

Дума: πατήρ
Форма: πατέρα
Език: grc
Въведен: epidoc xml