Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, πεντήκοντα

Форма: πεντήκοντα
Език: grc
Въведен: epidoc xml