Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, βασιλεῖ

Дума: βασιλεύς
Форма: βασιλεῖ
Език: grc
Въведен: epidoc xml