Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, πέραν

Дума: πέραν
Форма: πέραν
Език: grc
Въведен: epidoc xml