Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, ἐπηκόῳ

Дума: ἐπήκοος
Форма: ἐπηκόῳ
Език: grc
Въведен: epidoc xml