Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, πολέμῳ

Дума: πόλεμος
Форма: πολέμῳ
Език: grc
Въведен: epidoc xml