Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, ἀνέστησεν

Форма: ἀνέστησεν
Език: grc
Въведен: epidoc xml