Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Εὐσεβῆ

Дума: Εὐσεβής
Форма: Εὐσεβῆ
Език: grc
Въведен: epidoc xml