Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μουκιανός Δοληους

Xml ид: AT037
Име (Гр): Μουκιανός Δοληους
Име (Ен): Mucianus, son of Doles
Име (Бг): Муциан, син на Долес
Въведен: authority