Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Εὐτυχιανός

Xml ид: Eutychianus
Име (Гр): Εὐτυχιανός
Име (Ен): Eutychianus
Име (Бг): Евтихиан
Период: III c. AD
Въведен: authority