Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Πόπλιος Οὐίρδιος Ἰουλιανός

Xml ид: Virdiuspater
Име (Гр): Πόπλιος Οὐίρδιος Ἰουλιανός
Име (Ен): Publius Virdius Iulianus
Име (Бг): Публий Вирдий Юлиан
От: 214
До: 218
Период: c. 214 - 218
Въведен: authority