Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρήλιος Ἀσκληπιόδοτος

Xml ид: AT323
Име (Гр): Αὐρήλιος Ἀσκληπιόδοτος
Име (Ен): Aurelius Asclepiodotus
Въведен: authority