Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἰουλία Μαμαῖα

Xml ид: Mamaea
Име (Гр): Ἰουλία Μαμαῖα
Име (Ен): Iulia Avita Mamaea
Име (Бг): Юлия Мамея
От: 180
До: 235
Период: 180-235
Въведен: authority