Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἰουλία Δόμνα

Xml ид: Domna
Име (Гр): Ἰουλία Δόμνα
Име (Ен): Iulia Domna
Име (Бг): Юлия Домна
От: 160
До: 217
Период: 160 - 217
Въведен: authority