Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρηλίου Ἀπολλωνίδου Ἀπολαλοδώρου

Xml ид: AT016
Име (Гр): Αὐρηλίου Ἀπολλωνίδου Ἀπολαλοδώρου
Въведен: epidoc xml