Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Κατίου Κέλερος

Xml ид: Catius
Име (Гр): Κατίου Κέλερος
Въведен: epidoc xml