Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Γναῖον Πομπήϊον Γναίου

Xml ид: PompeiusMagnus
Име (Гр): Γναῖον Πομπήϊον Γναίου
Въведен: epidoc xml