Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἰουλίαν Δόμναν

Xml ид: Domna
Име (Гр): Ἰουλίαν Δόμναν
Въведен: epidoc xml