Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Γάιος

Xml ид: AT139
Име (Гр): Γάιος
Въведен: epidoc xml