Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Πομπώνιος Μαγιανός

Име (Гр): Πομπώνιος Μαγιανός
Име (Ен): Pomponius Magianus
Име (Бг): Помпоний Магиан
От: 242
До: 242
Период: 242
Въведен: authority