Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Λούκιος Κάτιος Κέλερ

Xml ид: Catius
Име (Гр): Λούκιος Κάτιος Κέλερ
Име (Ен): Lucius Catius Celer
Име (Бг): Луций Катий Целер
От: 238
До: 241
Период: 238 - 241
Въведен: authority