Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρήλιος Κλαυδιανὸς Διονυσίου

Xml ид: Claudianus
Име (Гр): Αὐρήλιος Κλαυδιανὸς Διονυσίου
Име (Ен): Aurelius Claudianus son of Dionysius
Име (Бг): Аврелий Клавдиан, син на Дионисий
От: 241
До: 244
Период: 241 - 244
Въведен: authority