Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης Ἀπολλοδώρου

Xml ид: AT016
Име (Гр): Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης Ἀπολλοδώρου
Име (Ен): Aurelius Apollonides, son of Appolodorus
Име (Бг): Аврелий Аполонид, син на Аполодор
Въведен: authority