Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μᾶρκος Αὐρήλιος Εὐστόχιος Κέλερ Ἀσκληπιάδου

Xml ид: AT027
Име (Гр): Μᾶρκος Αὐρήλιος Εὐστόχιος Κέλερ Ἀσκληπιάδου
Име (Ен): Marcus Aurelius Eustochius Celer, son of Asclepiades
Име (Бг): Марк Аврелий Евстохий Целер, син на Асклепиад
От: 235
До: 250
Период: 235 - 250
Въведен: authority