Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Πύρρος

Xml ид: AT320
Име (Гр): Πύρρος
Име (Ен): Pyrrhus
Име (Бг): Пир
Въведен: authority