Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Βειθυς Κοτυος

Xml ид: AT015
Име (Гр): Βειθυς Κοτυος
Име (Ен): Beithus, son of Kotys
Име (Бг): Битис, син на Котис
Въведен: authority