Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ἑρέννιος Ἡρακλιανός

Xml ид: AT007
Име (Гр): Ἑρέννιος Ἡρακλιανός
Име (Ен): Herennius Heraclianus
Име (Бг): Херений Хераклиан
Въведен: authority