Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρηλία Νητιαζη

Xml ид: AT058
Име (Гр): Αὐρηλία Νητιαζη
Име (Ен): Aurelia Netiaze
Име (Бг): Аврелия Нетиаза
Въведен: authority