Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Φλαούιος Εὐδαίμων,ὁ καὶ Φλαουιανός

Xml ид: AT134
Име (Гр): Φλαούιος Εὐδαίμων,ὁ καὶ Φλαουιανός
Име (Ен): Flavius Eudaimon, also Flavianus
Име (Бг): Флавий Евдемон, също Флавиан
Въведен: authority