Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Γειζαγηρα

Xml id: Geizagera
Име (Гр): Γειζαγηρα
Име (Ен): Geizagera
Име (Бг): Гейзагера
Въведен: authority