Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Κελλαι

Xml id: Cillae
Име (Гр): Κελλαι
Име (Ен): Cellae
Име (Бг): Кела
Въведен: authority