Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Φιλιππόπολις

Xml id: Phil
Име (Гр): Φιλιππόπολις
Въведен: epidoc xml