Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Τραιανέων πόλις

Xml id: AugTr
Име (Гр): Τραιανέων πόλις
Име (Ен): Augusta Traiana
Име (Бг): Августа Траяна
Координати: 42.4254025, 25.624862
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216731
Въведен: authority