Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, πόλις ἡ Τραιανέων

Xml id: AugTr
Име (Гр): πόλις ἡ Τραιανέων
Име (Ен): Augusta Traiana
Име (Бг): Августа Траяна
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216731
Въведен: authority