Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Παρεμβολή

Xml id: Parembole
Име (Гр): Παρεμβολή
Име (Ен): Parembole
Име (Бг): Парамболе
place_wp: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
Въведен: authority