Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма,

Xml id: Deultum
Име (Ен): Deultum
Име (Бг): Деултум
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216788
Въведен: authority
Виж още: Deultum