Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма,

Xml id: Pl
Име (Ен): Plovdiv
Име (Бг): Пловдив
Координати: 42.15, 24.75
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216927
Въведен: authority
Виж още: Phil