Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Οὐίρδιος

Xml id: Virdius
Име (Гр): Οὐίρδιος
Име (Ен): Virdius
Име (Бг): Вирдий
Тип име: Latin
Въведен: authority