Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Φηλικίσσιμα

Xml id: Felicissima
Име (Гр): Φηλικίσσιμα
Име (Ен): Felicissima
Име (Бг): Фелицисима
Тип име: Latin
Въведен: authority