Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Γάιος

Xml id: Gaius
Име (Гр): Γάιος
Име (Ен): Gaius
Име (Бг): Гай
Тип име: Latin
Въведен: authority