Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Σεπτίμιος

Xml id: Septimius
Име (Гр): Σεπτίμιος
Име (Ен): Septimius
Име (Бг): Септимий
Тип име: Latin
Въведен: authority