Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Σατορνῖνος

Xml id: Saturninus
Име (Гр): Σατορνῖνος
Име (Ен): Saturninus
Име (Бг): Сатурнин
Тип име: Latin
Въведен: authority