Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Γορδιανός

Xml id: Gordianus
Име (Гр): Γορδιανός
Име (Ен): Gordianus
Име (Бг): Гордиан
Тип име: Latin
Въведен: authority